Pensioen, leven & inkomen

  Pension, Life & Income

  Terug naar de essentie – risico’s overnemen van klanten?
  De ‘woekerpolisaffaire’, defiscalisering en het fiscaal level playing field tussen banken en verzekeraars brachten het individuele levenbedrijf in zwaar weer. De omzet daalt en de kosten stijgen. Banken, vermogensbeheerders en pensioenuitvoerders komen met substituten en scherpere proposities. Levens-verzekeraars moeten zich concentreren op drie succesfactoren:

  -Veel lagere kosten door ‘straight through processing’
  -Transparante producten
  -Concurrerende beleggingsfondsen in termen van rendement/risico-verhouding
  -Worden deze succesfactoren niet goed ingevuld dan vervalt de levensverzekeraar tot risicoverzekeraar sec. Dat is geen lonkend perspectief.

  Van actuariële- naar vermogensbeheer oriëntatie
  Pensioenverzekeraars hebben de afgelopen tientallen jaren gefocust op maatwerk tegen de laagste kosten. Bij de grote pensioenuitvoerders heeft sinds de jaren ‘90 de focus veel meer gelegen op vereenvoudiging, betere communicatie naar werknemers en professioneler vermogensbeheer.

  Met de invoering van de nieuwe pensioenwet en verscherpt financieel toezicht van DNB worden drie succesfactoren voor alle partijen relevant:

  -Klantgerichte focus en adequate, transparante communicatie naar werkgevers en werknemers
  -Lage administratiekosten en eenvoudige pensioenregelingen
  -Goed renderend pensioenvermogen tegen relatief beperkte risico’s
  -De uitdagingen zijn fors, maar essentieel om de klant echt te helpen met een betaalbaar pensioen.

  Platform Axis track record
  Platform Axis heeft ruime ervaring met zowel grote, allround verzekeraars als nichespelers:

  -Ontwikkeling en implementatie van onderscheidende formules
  -Herinrichten van distributiekanalen
  -Legacy transformatie
  -Outsource-trajecten

  0
  0
  0
  0