Meer rente binnen halen met aandelen

  10 sep    Lenen

  Van de bank krijg je nog nauwelijks rente. Het is nu niet echt handig om via de bank geld te gaan sparen en daarvan de rente te ontvangen. Inflatie is namelijk nu hoger dan de rente die je bij spaarbank krijgt. Dan zijn aandelen een stuk gunstiger om eventueel meer geld te sparen. Wel zitten hier een aantal nadelen aan. Wil je toch snel geld lenen dan kun je ook gewoon geld lenen. De rente daarvoor is nu ook een stuk lager

  Positieopgave
  Leden van de Optiebeurs zijn eveneens verplicht aan elke cliënt, op diens verzoek, een opgave te verstrekken waaruit de openstaande positie(s) van de cliënt blijkt in elke optieserie waarin de cliënt een transactie heeft gedaan. Deze verplichting vervalt indien de bevestiging van een nieuwe transactie ook de totale positie van de cliënt in die bepaalde serie(s) aangeeft Overschrijving van een positie in de boeken van het ene lid van de Optiebeurs naar een ander lid is altijd mogelijk. Zo proberen ze te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt met geld van hun cliënte, alles moet terug te halen zijn.

  Provisie
  De Optiebeurs kan minimum provisies voorschrijven die door banken, commissionairs etc., leden van de Optiebeurs, aan hun cliënten in rekening moeten worden gebracht. Het is derhalve altijd goed om bij uw bank etc. na te gaan welke provisie in elk afzonderlijk geval wordt berekend en of er nog andere vergoedingen of belastingen zijn, waarmee rekening dient te worden gehouden. Bekijk daarom ook altijd even verschillende soorten bedrijven na wat hiervoor de kosten zijn.

  Garantie
  De Optiebeurs zorgt er via haar Clearing Organisatie voor, dat rechten en plichten in evenwicht zijn; sterker nog, zij garandeert onherroepelijk en op elk moment gedurende de looptijd van de optie, dat de plichten worden nagekomen. Anderzijds kan de Optiebeurs niet garanderen dat er voor elke optieserie altijd een markt van voldoende omvang zal zijn om het een belegger mogelijk te maken zijn openstaande positie te liquideren; immers de markt wordt bepaald door vraag en aanbod.

  Notering
  Dagelijkse notering van de opties vindt u in de Prijscourant van de Beurs, Het Financiële Dagblad alsmede op diverse websites w.o. www.debeurs.nl. Alle internationaal genoteerde fondsen alsmede ‘commodities’ en valuta’s treft men ook in de Wall Street Journal en verder op de websites van Reuters en Bloomberg.

  0
  0
  0
  0