Help! Ik heb schulden geërfd

  13 aug    Juridisch
  Erfenis schulden verdelen

  Je laatste ouder is komen te overlijden en je komt bij de erfenis verdeling erachter dat je op mag draaien voor de schulden die nog openstaan. Wat kun je hieraan doen?

  Verantwoordelijkheid

  Als je als erfgenaam staat opgenomen in het testament dan ben je ook verantwoordelijk voor de inhoud hiervan inclusief de schulden van de erflater. Is er geen testament opgemaakt dan ben je als directe naaste verantwoordelijk voor de nalatenschap.

  Als erfgenaam kun je, zoals helaas vaak gebeurt, niet op de hoogte zijn van de schulden. En dat een bittere pil om te slikken. Toch kun je ervoor kiezen om niet voor deze schulden verantwoordelijk te hoeven zijn.

  Erfenis verwerpen

  De schulden komen bij alle erfgenamen te liggen maar mogen deze verwerpen. Op deze manier hoeven zij geen aansprakelijkheid voor de schulden te dragen waardoor zij vrijgesteld zijn van de verantwoording hiervoor. Dit houdt wel in dat zij ook geen deelnemen in de erfenis omdat zij deze verwerpen. Het verwerpen van de erfenis moet ingediend worden bij de rechtbank.

  Beneficiaire aanvaarding

  Een andere optie is om de erfenis beneficiair te aanvaarden. Hierbij wordt de erfenis aanvaard waarbij een deel van de erfenis nog te verkrijgen is terwijl van de schulden wordt afgezien. Ook voor deze optie moet een verklaring worden ingediend bij de rechtbank.

  Executeur testamentair

  Als er geen directe erfgenamen zijn maar iemand neemt vrijwillig de rol op als executeur testamentair dan is deze persoon ook direct verantwoordelijk voor de erfenis en de bijkomende schulden. Iemand die de begrafenis en nalatenschap regeling op zich neemt wordt daarmee automatisch verantwoordelijk gesteld. 

  Nalatenschap zonder testament

  Het komt voor dat er geen testament is opgemaakt. Hierbij is de directe naaste de erfgenaam. Hierin is de achtergebleven partner de eerste persoon, mocht het om de laatste ouder gaan die komt te overlijden dan zijn de kinderen de eerstvolgende erfgenaam. De nalatenschap gaat dus hiërarchisch overgedragen worden waarbij de partner het eerste recht heeft.

  Erfrecht

  Bij een erfenis verdelen of verwerpen komen veel wetten en regels kijken die bepalen in hoeverre iemand verantwoordelijk is of mag zijn. Dankzij de expertise van een erfrecht advocaat kun je als (aankomend) erfgenaam geschillen en disputen aankaarten om duidelijk te krijgen waar je als erfgenaam staat. 

  1
  0
  0
  0