Vergoeding ooglaserbehandeling door zorgverzekeraars

  3 sep    Geld
  clinic-select-logo

  Iedereen die van plan is om een ooglaserbehandeling te ondergaan wil natuurlijk eerst weten of in hoeverre de ingreep door de zorgverzekeraar wordt vergoed. Om met de deur in huis te vallen, ooglaseren wordt niet vanuit de basis zorgverzekering vergoed. Om de kosten (deels) vergoed te krijgen zal men dus een aanvullende verzekering moeten hebben afgesloten. Dan nog wordt in de meeste gevallen maar een deel vergoed. Er is echter een uitzondering waarbij de ooglaserbehandeling 100% wordt vergoed vanuit de basisverzekering, namelijk als er een medische noodzaak voor de ingreep bestaat. In de praktijk komt dat echter zelden voor.

  Vergoeding door VGZ

  Bij VGZ bestaat er op dit moment een aanvullende verzekering die ooglaseren vergoedt. We hebben het dan over de aanvullende verzekering Aanvullend Best. Eenmalig wordt er €500 vergoed voor ogen laseren. De verzekeraar heeft prijsafspraken gemaakt met een aantal oogklinieken op het gebied van ooglaseren. U moet dus wel bij die specifieke kliniek uw ogen laten laseren om voor vergoeding in aanmerking te komen.

  Vergoeding door Menzis

  Bij zorgverzekeraar Menzis krijgt u alleen een vergoeding voor een ooglaserbehandeling als er sprake is van medische noodzaak. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als door een arts is geconstateerd dat u bijvoorbeeld een bril of contactlenzen niet veilig kunt gebruiken. Ook hier geldt dat in het geval van medische noodzaak de behandeling alleen 100% vergoed wordt als u de ingreep laat uitvoeren door een oogkliniek die een contract heeft met Menzis.

  Vergoeding door IZA

  Ook bij de IZA wordt de behandeling alleen 100% vergoed als er sprake is van medische noodzaak. Bij de aanvullende verzekering vanaf Extra Zorg 2 wordt een deel van de kosten bij ogen laseren vergoed. Maar let op, de vergoeding geldt voor alle hulpmiddelen voor zien.

  Vergoeding FBTO

  Ook de FBTO kent geen aanvullende zorgverzekering die de kosten van een ooglaserbehandeling vergoedt. Dus ook hier geldt dat oog laseren alleen 100% vergoed wordt als er een medische noodzaak bestaat, zoals hierboven beschreven.

  Vergoeding DSW

  We vallen in herhaling, maar ook bij deze verzekeraar kunt u geen aanvullende verzekering afsluiten die de kosten van de ingreep vergoedt. Wederom kunnen we vermelden dat in geval van medische noodzaak de behandeling wel wordt vergoed.

  Vergoeding ONVZ

  Naast de vergoeding bij medische noodzaak heeft de ONVZ weer wel aanvullende verzekeringen die de kosten van ooglaseren (deels) vergoeden. We hebben het dan over Optifit waar u €175,00 vergoed krijgt, Topfit waar u €350,00 vergoed krijgt en Superfit waar u €350,00 vergoed krijgt. Belangrijk om te vermelden is wel dat de vergoeding uitgesmeerd wordt over 2 jaren.

  0
  0
  0
  0